Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Karolinska institutet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-09-15

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Som ambulansjuksköterska möter du patienter i olika tillstånd och varierande miljöer utanför sjukhuset vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar bedömning och omvårdnad av sjuka och/eller skadade i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta.

Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 högskolepoäng. Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av webbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning och simulering ingår. Verksamhetsförlagd utbildning som sker under två av kurserna. Som ambulanssjuksköterska kan du arbeta inom exempelvis landsting och privata vårdgivare inom ambulanssjukvård.

Förkunskaper

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar