Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Karolinska institutet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Med utgångspunkt från barnets rättigheter, i den nu lagstadgade barnkonventionen, åligger det barnhälsovården att stödja barnets utveckling samt upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. Dessutom ska barnhälsovården uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle. En till viktig uppgift i dagens barnhälsovård är att styrka föräldrarnas tro på sin egen kompetens. Barnhälsovårdens roll i vårt samhälle är av stor betydelse och nya och fördjupade kunskaper behövs för att möta barn, familjer och nyblivna föräldrar och deras behov utifrån ett barn- och familjecentrerat perspektiv.

Kursens övergripande mål är att du efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i preventivt och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård. I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt.

Kursen är en kompletterande kurs för dig som är Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom och/eller Distrikt och syftar till att du ska förvärva fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad inom barnhälsovård.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutetRecensioner

Det finns inga recensioner för Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön