Ekonomprogrammet - Business Intelligence

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
180 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Ekonomprogrammet - Business Intelligence

Ekonomprogrammet är i grunden en generalistutbildning som vilar på en bred samhällsvetenskaplig grund. Detta innebär att målsättningen är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statistik och vetenskaplig metod samt ges fördjupade kunskaper inom Business Intelligence.Utbildningen avslutas efter tre år (l 80 hp) med en ekonomie kandidatexamen med inriktning mot Business Intelligence. Utbildningen ges som distansutbildning med ca tolv obligatoriska träffar/läsår på campus vid Högskolan Kristianstad. Utbildningen förutsätter tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, samt programvaror som specificeras i kursplaner. För varje kurs finns en kursplan som anger syfte, förväntade läranderesultat, innehåll och litteratur i kursen samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för varje kurs. Utbildningen ges på heltid under sex terminer enligt nedanstående översikt: Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.År 1: Första året ger utbildningen grundläggande kunskaper i företagsekonomi, datavisualisering, statistik och handelsrätt. I de ingående kurserna behandlas grundläggande teoribildningar. Kurs omfattande 7,5 är kopplad till inriktningen. Marknadsföring, 7,5 hp Organisering, 7,5 hp Redovisning, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Introduktion till Business Intelligence, 7,5 hp Grundläggande statistik med Python, 7,5 hp Handelsrätt, 15 hp År 2: Under det andra året sker en fördjupning inom företagsekonomin och Business Intelligence och det ingår även kurser i statistik och nationalekonomi. Kurs omfattande 7,5 är kopplad till inriktningen. Statistiska metoder, 7,5 hp Finansiell styrning, 7,5 hp Finansiell dataanalys, 7,5 hp Business Intelligence I, 7,5 hp Mikroekonomi och internationell handel, 15 hp Makroekonomisk teori, l 5hp År 3: Under år tre integreras de kunskaper och färdigheter som de studerande hittills uppnått och det sker en fördjupning i ämnet företagsekonomi med inriktning mot Business Intelligence. Studenterna avslutar utbildningen med en VFU-kurs om 7,5 hp samt en kandidatuppsats. Kurser omfattande 15 hp är kopplade till inriktningen. Digital marknadsföring, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Vetenskaplig metod, 7,5 hp VFU-kurs, 7,5 hp Business Intelligence II, 15 hp Examensarbete, 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för Högskolan Kristianstads program inom ekonomi sker i nära samverkan med näringsliv och förvaltning. Studenterna knyts till en organisation inom privat eller offentlig verksamhet. Den verksamhetsförlagda tiden sker normalt en dag i veckan och kan ägnas åt t.ex. analyser av den aktuella organisationen med hjälp av företagsekonomiska verktyg eller fältobservationer med syftet att samla in data som tillsammans med lämplig litteratur kommer att utgöra underlag för självständiga arbeten på olika nivåer. På detta sätt uppnår vi en tydlig samverkan mellan forskning, utbildning och arbetsliv enligt Kristianstadsmodellen för VFU. För ytterligare information hänvisas till kursplaner för de kurser som innehåller VFU.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomprogrammet - Business Intelligence

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön