Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Kristianstad

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng varav VFU utgör 15 högskolepoäng. Delar av kurserna kan samläsas med studenter som läser ordinarie biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp) vid Högskolan Kristianstad. Utbildningen är organiserad som studier på heltid och undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, fallstudier, projektarbeten, studiebesök och klinisk tillämpning. De kliniska tillämpningarna förläggs till laboratorier och avdelningar inom kliniska laboratorier. Detta kan innebära studier på annan ort än Kristianstad.I utbildningen ingår följande kurser:Laboratoriemedicin och laboratorievetenskapliga metoder 30 hpVerksamhetsförlagd utbildning 15 hpKvalitetssäkring och metodutveckling 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3cDessutom krävskandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande program som innehåller laborativ metodik 15 hp och kemi 15 hpsamt minst10 hp i cellbiologi, mikrobiologi och molekylärbiologi,5 hp i immunologi,7,5 hp i humanfysiologioch ett självständigt examensarbete om minst 15 hpeller motsvarande

Examen & Intyg

Biomedicinsk analytikerexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön