Forskningsmetod och vetenskapsteori

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Forskningsmetod och vetenskapsteori

Kursen behandlar experimentella och icke-experimentella forskningsmetoder, framför allt med avseende på evidens, validitet, kausala slutsatser, generalisering, kontroll av felkällor samt metaanalys. Kursen innefattar också verktyg för att självständigt kunna granska vetenskapsteoretiska antaganden bakom olika forskningsmetoder och statistiska metoder, samt hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser (Popper, Kuhn, Lakatos) relateras till olika statistiska metodologier (hypotestestning, Bayesiansk statistik, Likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och konkreta metoder. Kursen innefattar även frågor kring kausalitet, vetenskaplig realism samt förhållandet mellan vetenskap och samhälle.

Förkunskaper

Godkänt resultat om minst 135 hpvarav minst 90 hp inom ämnesområdet psykologidär minst 15 hp ska utgöra ett självständigt arbetesamtgodkänt betyg i Svenska 3eller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Forskningsmetod och vetenskapsteori

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön