Visa allastudier.se som: Mobil

Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Kristianstad
Höst 2021
2021-04-14

Kristianstad
Höst 2021
2021-04-14

Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things

Högskoleingenjörsprogrammet är inriktat på att skapa förutsättningar för utveckling av bred kompetens inom tekniker som stödjer Internet of Things. Programmet är uppbyggt kring fem ömsesidigt stödjande kunskapsområden: datorteknik, matematik och fysik, programmering, Internet of Things samt datakommunikation och säkerhet. En kunskapsprogression uppnås Inom vart och ett av dessa fem kunskapsområden. DatorteknikKunskapsområdet behandlar principer som rör datorers uppbyggnad och funktion. Speciellt fokuserar kursers innehåll på mikrodatorteknik och inbyggda system som är viktiga beståndsdelar i Internet of Things. Mikrodatorer av olika storlekar och med olika funktioner utgör fysiska komponenter inom Internet of Things. I kurserna Introduktionskurs för ingenjörer, Programmering för inbyggda system, Datorteknik samt Systemdesign för Internet of Things sker progressionen inom kunskapsområdet datorteknik. Speciellt är det färdigheter inom programmering av mikrodatorer som utvecklas genom denna progression. Matematik och fysikMatematiken utgör den teoretiska basen för den tillämpade undervisningen och fysiken ger en grundläggande fysikalisk förståelse om vår omgivning och hur datorer kan fysiskt kommunicera med denna omgivning. Kurserna i matematik är Matematik för ingenjörer, Analys och algebra samt Tillämpad matematik och statistik. Kurserna behandlar matematik som är relevant för ingenjörsmässig förståelse av tekniker relaterade till Internet of Things. Särskilt är det kunskaper inom diskret matematik, analys, algebra och transformteori som beaktas. Kursen Sensorteknik för inbyggda system belyser vad olika elektriska komponenter har för funktion och hur mikrodatorer kan kommunicera med sin fysiska omvärld.ProgrammeringInom detta kunskapsområde förvärvas kunskaper om hur datorer styrs samt hur moderna och relevanta applikationer skapas genom ett antal olika programmeringskurser och projekt. Dessa applikationer kan ses som mjukvarukomponenter inom de nätverk som konstituerar Internet of Things. En progression uppnås genom kurserna Grundläggande programmering, Objektorienterad programmering, Algoritmer och datastrukturer samt Utveckling mot mobila plattformar. Studenterna får möjlighet att utveckla och fördjupa sina färdigheter i objektorienterad programmering i Java. Internet of ThingsI ett antal kurser behandlas hur mikrodatorbaserade enheter fungerar, hur de kan kommunicera med sin omgivning och hur datorenheterna kan kopplas ihop till större nätverk, Internet of Things. Redan i kursen Programmering för inbyggda system får studenterna möjlighet att utveckla mindre nätverk av saker (eng. things) som kommunicerar med varandra. Dessa färdigheter fördjupas ytterligare i kurserna Systemdesign för Internet of Things, Digitala signaler och system samt Systemteknik. I dessa kurser ligger fokus på tillämpningar som involverar såväl peer-to-peer som nätverksbaserad kommunikation mellan datorstödda enheter. Kursen Systemteknik som är en av de sista kurserna i programmet, innehåller både VFU och ett stort projekt där studenterna får möjlighet att integrera kunskaper de förvärvat genom utbildningen. Kursen Examensarbete i datateknik ska vara väl förankrat i ämnet datateknik och i utbildningens huvudinriktning, Internet of Things. Det är i denna kurs som studenter i ett självständigt arbete använder sin ämneskompetens och beprövad erfarenhet för att besvara egna frågeställningar.Datakommunikation och säkerhetSäker kommunikation utgör ett centralt intresseområde inom utvecklingen av Internet of Things. Det är den snabba utvecklingen inom Internet of Things som har gjort att behovet att fokusera på detta kunskapsområde blivit påtagligt. Kurserna Datakommunikation, Datasäkerhet samt Trådlösa nätverk belyser dels hur informationssystem kommunicerar med varandra och dels hur hårdvara kommunicerar med informationssystem. Olika typer av protokoll för överföring av data behandlas i kurserna. En central del i kursen Datasäkerhet behandlar tekniker som kan användas för att skydda data. CDIOAnknytningar till näringslivet uppnås i programmet genom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) samt design-build-test- projekt som är genom CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) integrerade i ämneskurserna. Programmet är organiserat enligt CDIO-initiativets principer som är utvecklade utifrån förslag och synpunkter från akademi och industri. Kärnan i CDIO relaterar till ett antal lärandemål, såväl disciplinära som icke-disciplinära. Lärandemålen är beskrivna i CDIO Syllabus som är uppdelad i 4 delar: 1) kunskap inom disciplinen, 2) personlig och professionell skicklighet, 3) arbete i grupp och kommunikation, samt 4) Conceive -tänka ut, Design konstruera, Implement implementera, Operate använda system.Målsättningen med CDIO är att nyutbildade högskoleingenjörer ska kunna använda kunskaper i datateknik på produkter, processer, system och tjänster i moderna, lagbaserade arbetsmiljöer. Högskole [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A / Naturkunskap B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1 / Naturkunskap 2, Matematik 3c

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: