Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Kristianstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Kristianstad

Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

Kursen behandlar:·Grundläggande kunskaper om människans motoriska lärande och utveckling utifrån såväl ett biologiskt, socialt som psykologiskt perspektiv. ·Rörelselära med hänsyn till kroppens anatomi, fysiologi och motorisk utveckling hos barn och ungdomar. ·Motivationsfaktorer samt andra psykologiska och fysiska faktorer som påverkar elevers fysiska aktivitet. ·Bedömning och betygsättning i ämnet. ·Frisk- och riskfaktorer samt hur hälso- och livsstilsfrågor, levnadsvanor och rörelseaktiviteter kan stimulera och motivera den enskilda eleven till att påverka sin hälsa. ·Didaktiska och praktiska aspekter på planering, genomförande och utvärdering av undervisning. ·Yrkesrollen som lärare i idrott och hälsa. ·Metodik, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på det centrala innehållet i Lgrl 22. ·Användning av digitala verktyg i idrottsundervisningen. ·Grovmotoriska och sammansatta grundformer i kombination med redskap, rörelse, musik, simning och livräddning, vistelse i natur- och utemiljö, skridskoåkning, friluftsliv, kortförståelse och orientering samt allemansrätten. ·Risk- och säkerhetsfaktorer vid såväl inomhus- som utomhusundervisning. ·Hjärt- och lungräddning (HLR).

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtlärarutbildning med minst 30 hp godkända inom denna eller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön