Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterkurs i litteraturvetenskap

Linköpings universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Linköping
60 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Linköping

Magisterkurs i litteraturvetenskap

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Delkurserna utgörs av valfria kurser på avancerad nivå som väljs från forskarutbildningens inriktningskurser vid IKK. De kan också väljas ur det allmänna utbudet av kurser på avancerad nivå inom LiU eller från annan högskola/universitet. Under uppsatskursen utförs en självständig litteraturvetenskaplig undersökning om 15 hp.

Förkunskaper

Godkänd Litteraturvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Litteraturvetenskap, fördjupningskurs med minst 24 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen.Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet