Visa allastudier.se som: Mobil

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Linköping

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs

Kursen ger såväl historiska som samtida perspektiv på massmedier (press, radio, tv och Internet) och mellanmänsklig kommunikation. Under första terminen behandlas bl.a. kommunikationsteorier, mediehistoria och journalistik. Dessutom presenteras en rad analysmetoder (t.ex. samtalsanalys, bildanalys retorikanalys och berättelseanalys) som studenterna får möjlighet att applicera på mediernas språk- och bildanvändning. Under den andra terminen sker fördjupningar inom teori och metod. Massmedierna behandlas då bl.a. i relation till begrepp som: populärkultur, vardagsliv, identitet, makt, demokrati och offentlighet. Andra terminen innehåller också uppsatsarbete.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivå

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: