Nationalekonomi 1, grundkurser

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Linköping
Höst 2023

Linköping
Vår 2024

Nationalekonomi 1, grundkurser

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val.Nationalekonomi 1 är ett kurspaket. Kurserna som erbjuds inom Nationalekonomi 1 introducerar ämnet nationalekonomi och ger dig grunden till fortsatta studier i nationalekonomi. Ämnet är internationellt enhetligt och kursinnehållet motsvarar vad som brukas tas upp på introduktionsnivån oavsett var i västvärlden du börjar läsa.Kurspaketet i Nationalekonomi 1 består av fyra kurser där den fjärde kursen består av ett val mellan 770G35 och 770G36. I kurserna kommer du lära dig om marknadsekonomins grunder och hur marknader och handel fungerar ur den ekonomiska teorins perspektiv, samt hur marknader fungerar i ett större sammanhang. Vi kommer även fokusera på enskilda marknader under olika konkurrensförutsättningar och vilka konsekvenser det får för vår välfärd. Du kommer till och med få grundläggande kunskaper om marknadsekonomi i relation till politiska beslut och regleringar.Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även civilingenjörer och högskoleingenjörer med relevanta förkunskaper är välkomna att söka.Delkurser inom Nationalekonomi 1730G70 Marknadsekonomins grunder, 7,5 hpKursen ger en introduktion till nationalekonomi. Du får bekanta dig med grundläggande nationalekonomiska problem, till exempel: vad är bnp? Du får också kunskap om hur individer fattar beslut utifrån sin budget och upplevd nytta. Målet med kursen är att lära sig tänka som en nationalekonom och få förståelse för begrepp som exempelvis alternativkostnad, sunk cost, priskänslighet och inflation. Du kommer få en ökad förståelse för hur varumarknaden och arbetsmarknaden fungerar samt hur konjunkturen i ett land ser ut.730G71 Makroekonomi, 7,5 hpI den här kursen lär du dig mer om hur ett lands ekonomi fungerar samt hur staten i ett land kan påverka ekonomin. Vad händer när centralbanken sänker reporäntan? Hur hänger bnp, inflation, arbetslöshet och utrikeshandel ihop? Staten i ett land kan påverka landets ekonomi med hjälp av stabiliseringspolitik. Du kommer att få lära dig hur det kan fungera, samt vad ekonomisk tillväxt innebär. Efter den här kursen kommer din förståelse för ekonominyheterna att öka.730G72 Mikroekonomi, 7,5 hpI den här kursen lär du dig mer om hur företagen fattar beslut. Vad är det till exempel som avgör hur mycket ett företag producerar? Du kommer även lära dig skillnaden mellan olika marknadsformer, såsom monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol och vilken effekt det har på välfärden. Skatter och utrikeshandel är andra områden som tas upp. Om staten vill införa en skatt på exempelvis bensin, hur bör den utformas för att vara samhällsekonomiskt optimal?770G35 Mikroekonomisk analys: rationalitet, jämlikhet och hållbarhet 7,5 hpKursen fokuserar på modern mikroekonomisk teori och hur den kan användas för att analysera aktuell ekonomisk problematik som diskriminering (jämlikhet), miljöekonomi och miljöpolitik (hållbarhet). På kursen kommer vi introducera komplikationer som berikar analysen genom att ta hänsyn till att människor som beslutsfattare kan vara oinformerade, okunniga, korkade (begränsat rationella), strategiska, svekfulla samt styrda av sin identitet (kultur och värderingar).770G36 Globalisering och ekonomisk tillväxt 7,5 hpMer text ska in härUndervisningsformerUndervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupper samt individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivitet. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar, men det finns hjälp och stöd att få.Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 1?Nationalekonomi 1 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivåsamtMatematik 3b/3c eller Matematik C

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi 1, grundkurser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön