Visa allastudier.se som: Mobil

Sociologi 2, fortsättningskurs

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Linköping

Sociologi 2, fortsättningskurs

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska insikter vid analys av samhällsfunktioner och sociala fenomen.Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplanoch litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

Förkunskaper

Sociologi, grundkurs, 30 hp, med minst 22,5 godkänd, vari ska ingådelkurserna Makrosociologiska teorier I 7,5 hp, Mikrosociologiska teorier I 7,5 hp och Elementär sociologisk metod 7,5 hpellerIntroduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7,5 hp, Klassisk sociologisk teori 7,5 hp och Modern sociologisk teori 7,5 hp

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön