Statsvetenskap 1 - kurspaket

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Linköping
Höst 2023

Linköping
Vår 2024

Statsvetenskap 1 - kurspaket

Statsvetenskap 1 kurspaket, 30 hpKurspaketet Statsvetenskap 1 vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningen och politiken i Sverige och internationellt. Under terminen läser du:Politisk teori, 7,5 hpDenna kurs behandlar det politiska tänkandet och idéhistoria - från förr till idag. I kursen får du möta viktiga politiska tänkare som bidragit till att forma det vi intresserar oss för i politisk teori. Här får du lära dig politikens grundläggande begrepp såsom stat, samhälle, laglydnad, dygd, demokrati, frihet och rättvisa. Du får också bekanta dig med dagsaktuell politisk-teoretisk forskning och debatt.Det svenska politiska systemet, 7,5 hpVilka händelser har format det politiska klimatet i Sverige idag? I denna kurs får du lära dig mer om svensk politik och förvaltning på lokal, regional och nationell nivå. Här får du också bekanta dig med hur EU påverkar svensk politik. Särskild vikt läggs vid den politisk-historiska utvecklingen av och samspelet mellan just politik och förvaltning.Politiska system i jämförande perspektiv, 7,5 hpKursens övergripande syfte är att fördjupa dina kunskaper om, förståelsen för och jämförandet av olika politiska system. Du kommer få en inblick i olika statsskick, politiska system och förvaltningsmodeller samt olika metoder för jämförelser av dessa. EU:s politik, struktur och förvaltning tillsammans med Mellanösterns- och Nordafrikas politiska sociologi är viktiga inslag i kursen.Internationell politik, 7,5 hpVilken roll spelar FN? Hur kan vi förstå internationell politik? I denna kurs får du lära dig begrepp och teorier om internationell politik, och tillsammans simulerar vi hur ett beslutsfattande i FN går till. Du får också inblick i olika historiska och nutida fenomen inom internationell politik, till exempel FNsystemet, internationell säkerhetspolitik och olika former för internationellt samarbete.UndervisningsformerUndervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. Samtliga kurser i kurspaketet Statsvetenskap 1 ges på svenska. Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 1?Statsvetenskap 1 ger behörighet att läsa vidare på fortsättningsnivå inom statsvetenskap. Till exempel finns kurspaketet Statsvetenskap 2.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundläggande nivå.

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskap 1 - kurspaket

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön