Sammanfattning
Program (grundnivå)
Uppsala
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Agronom - Livsmedel

Programmet börjar med en introduktion till universitetsstudier och en översikt av livsmedelskedjan. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, genetik och mikrobiologi tillsammans med studenter på livsmedel- och bioteknologiprogrammen. Därefter, i årskurs 3, kommer maten in i utbildningen. Du läser kurser som behandlar livsmedlens sammansättning, egenskaper och förädlingsprocesser samt kemiska reaktioner i livsmedel. Livsmedelsmikrobiologi och livsmedelshygien är centrala begrepp i utbildningen. Det handlar om hur vi kan utnyttja organismerna till vår fördel i olika produkter men även hur vi skyddar oss mot organismer som förstör produkter och framkallar sjukdom. Du får en översikt av lagstiftningen inom området samt en inblick i hur företagen använder kvalitetssystem. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen utgörs av samläsning med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade kunskaper i hur maten produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. På det sättet skapar du förhoppningsvis värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands? Utbildningen har stark anknytning till livsmedelsforskningen och du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i anslutning till pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Förkunskaper

För att bli antagen till agronomprogrammet - livsmedel krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:- Biologi 2- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2- Kemi 2- Matematik 4Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Agronomexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Agronom - Livsmedel

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön