Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Lund

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

Kursen övergripande mål är att förmedla en god överblick över nordeuropeiska ädellövskogars historia, ekologi, biologiska mångfald, och hållbara förvaltning.Vi studerar ädellövskogens flora och fauna, undersöker skogsbrukets effekter på biologisk mångfald och granskar aktuella naturvårdsstrategier. Här jämför vi särskilt olika skötselalternativ baserat på historiska referensmodeller. Vi studerar också aktuella hot mot ädellövskogens funktion och mångfald med fokus på invasiva trädsjukdomar och effekter av viltbete. Under vår studieresa till Bialowieza nationalpark i nordöstra Polen utforskar vi denna kronjuvel bland Europas låglandsskogar.Vi ägnar oss åt olika aspekter av hållbar virkesproduktion i lövskog, inklusive skötsel av snabbväxande lövträd. Vi jämför också traditionella skötselsystem, såsom skärmskogsbruk i bokskog, med metoder för stam- eller gruppvis skötsel. Under olika fältexkursioner studerar vi reservatsskötsel och skoglig restaurering. Vi utvärderar aktuella restaureringskoncept, särskilt olika sätt att omföra granskog till lövskog. Som en röd tråd genom kursen löper en kontinuerlig diskussion om de utmaningar som en hållbar förvaltning av lövskogarna möter idag med tanke på pågående klimat- och samhällsförändringar.

Förkunskaper

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive 60 hp skogsvetenskap eller 60 hp skogshushållning eller 60 hp biologi eller 60 hp miljövetenskap eller 60 hp landskapsarkitektur eller 60 hp lantbruksvetenskap eller 60 hp naturresurshushållning samt kurser på avancerad nivå - 15 hp skogsvetenskap eller - 15 hp skogshushållning eller - 15 hp biologi eller - 15 hp miljövetenskap 15 hp landskapsarkitektur eller 15 hp lantbruksvetenskap eller 15 hp naturresurshushållningsamt - Engelska 6

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön