Bioenergi - Teknik och system

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
10 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Uppsala
Vår 2023

Uppsala
Vår 2024

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge kunskap om olika sortiment av bioenergi; trädbränslen från skogen, åkerbränslen, avfall, och drivmedel från biomassa t ex biogas och olika oljor. Kursen omfattar hela biobränslekedjan från källan till slutanvändning, d v s primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara och förädling. Kursen ger dessutom fördjupad kunskap om el- och värmeproduktion samt drivmedelsframställning från biomassa. Kursen inkluderar utöver föreläsningar även laborationer, praktiska övningar och kalkyler relaterad till kursens ämne, samt några studiebesök till intressanta anläggningar.

Förkunskaper

- 120 hp, varav 70 hp inom teknologi/teknik inklusive 5 hp termokemisk omvandling- 5 hp biologi- Engelska 5

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Bioenergi - Teknik och system

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön