Farmakologi och toxikologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
14 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Uppsala

Farmakologi och toxikologi

Kursen ger kunskap om hur läkemedel verkar och om hur de fördelas och omsätts i kroppen. Vidare ger den kunskap om läkemedels och andra kemiska ämnens negativa effekter på den levande organismen och på miljön. Exempel på i kursen ingående moment: Allmän farmakologi inkluderande principer för hur läkemedel utövar sina effekter, speciell farmakologi inkluderande läkemedels effekter på olika organsystem samt på bakterier och parasiter, metabolism och bioaktivering, farmako- och toxikokinetik, läkemedels-, livsmedels-, miljö-, eko- och yrkestoxikologi, genetisk toxikologi samt immuno- och reproduktionstoxikologi.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 75 hp veterinärmedicin.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Farmakologi och toxikologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön