Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala

Miljöanalys

I denna kurs kommer vi att studera hur man praktiskt arbetar med miljöövervakning i olika miljöer. Kursen tar ett helhetsgrepp på hur man arbetar med allt från planering av försök och övervakningsprogram till utvärdering av data. Viktiga moment är dimensionering av försök, provtagning av mark och vatten, tillämpad statistik och resultatutvärdering med hänsyn till nationella och internationella föreskrifter och riktlinjer för miljöarbete. Utöver miljöanalys kommer kursen att ta upp hur man använder geostatistik för att beskriva heterogenitet i mark och för att utvärdera data från markprovtagning. Exempel och fallstudier kommer att belysa hur miljöövervakning används för att studera effekter av bland annat övergödning och försurning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande: 150 hp på grundnivå varav, 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi, 10 hp kemi, 10 hp biologioch engelska 6

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljöanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön