Visa allastudier.se som: Mobil

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2021 - Distans

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Allmänt om kursen

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. Får myndigheter ändra ett gynnande beslut? Vad gäller när man begär ut allmänna handlingar? Hur överklagar man ett felaktigt beslut? Sådana frågor besvaras under kursens gång.

Kursen skall ge orienterande kunskaper i grunderna för rättssystemet innefattande kännedom om den juridiska metoden och rättens uppbyggnad. Kursen skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess, den speciella förvaltningsrättens delområden samt ge fördjupade kunskaper i allmän förvaltningsrätt.

 

Kursens innehåll

  • Grundläggande rättsteknik, rättskällor, juridisk metod
  • Domstols- och förvaltningsorganisationen, legalitet, likhet- och objektivitet i Regeringsformen
  • Statsskickets grunder, organisation och beslutsprocesser
  • Europarättslig introduktion
  • Tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och vissa anslutande författningar
  • Förvaltningsrättsliga grundprinciper, förvaltningslagen och vissa anslutande författningar inom den speciella förvaltningsrätten

 

Kursens delar

Föreläsningar
För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan lyssna och titta på via Internet närhelst det passar dig.

Självrättande prov
I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.

Tillämpningsuppgifter
Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Tillämpningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Inlämningsuppgifter
I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter omfattande totalt 6 högskolepoäng.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen i Lund och Stockholm och motsvarar 9 högskolepoäng.

 

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning kontakta lärarna på kursen på forv@jur.lu.se eller 046 - 222 11 26.

 

www.jur.lu.se/forv

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: