Visa allastudier.se som: Mobil

Kemi: Yt- och kolloidkemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Lund

Kemi: Yt- och kolloidkemi

Intresserad av att förstå processer som sker vid olika gränsytor i naturen? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, vid rengöring och målning, matlagning och industriella processer.

KEMB07. Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska insikter om polymerlösningars och kolloidala systems egenskaper på en molekylär nivå.

Många processer i naturen och många processer som vi utnyttjar dagligen pågår vid en gränsyta, som kan vara en flat yta eller ytan av en liten partikel (kolloid). Detta innefattar t.ex. de komplexa processer som föregår vid cellens yta, rengöring, målning, matlagning och industriella processer som utvinning av mineral, vattenrening, och produktion av kemikalier. Du kommer att lära dig mer om dessa tillämpningar och vilka mekanismer och krafter som är viktiga för att processerna ska fungera. Viktiga fenomen som vätning, aggregering, emulgering, dispergering och skumbildning kommer att diskuteras. Vi kommer också att diskutera ytors egenskaper vad gäller laddning och vätning och hur detta påverkar adsorption av olika ytaktiva ämnen. Ytakiva ämnen själv associerar i lösning i olika strukturer som beror på ämnenas molekylstruktur och omgivningens egenskaper. Du kommer även att få en överblick av olika experimentella tekniker inom yt- och kolloid kemi. Under laborationerna får du också möjlighet att använda några av dem. 

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen behandlar ytenergi och gränsytefenomen, kolloidal stabilitet, tensider och associationskolloider, emulsioner och emulsionsstabilitet, polymerlösningar, polymergeler, reologi samt ljus- och röntgenspridning.

I kursen ingår ett antal laborationer. Dessa är valda för att illustrera genomgångna teorimoment och befästa kunskaper. Stor vikt läggs vid studenternas skriftliga och muntliga redogörelser av laborationer och gruppövningar.

http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/grundkurser/kemb07/

Förkunskaper

Grundläggande samt Fysik B/Fysik 2 samt KEMA10/KEMA00, KEMA01, KEMA12/KEMA02 och KEMA03

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Yt- och kolloidkemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön