Matematik: Matematik för naturvetare 1

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Matematik: Matematik för naturvetare 1

Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi, kemi/molekylärbiologi eller biologi. Kursen ger grundläggande matematiska kunskaper för fortsatta studier i naturvetenskap, främst inom ämnesområdena biologi och kemi, samt ekonomi.

Kursen behandlar:
logik och mängdlära; talsystemets uppbyggnad; likheter och olikheter; absolutbelopp; potenser och logaritmer; andragradskurvor, andragradsekvationen, polynom; komplexa tal; trigonometri;
talföljder, aritmetiska och geometriska summor; matematisk induktion; binomialsatsen;
funktionsbegreppet, monotona funktioner, inversa funktioner; de elementära funktionernas egenskaper: grafer, formler;
gränsvärden, kontinuerliga funktioner, asymptoter;
derivator: definition och egenskaper, tillämpningar; derivation av de elementära funktionerna; egenskaper hos deriverbara funktioner; lokala extremvärden, optimering, kurvritning; enkla matematiska modeller;
begreppet primitiv funktion; enkla integrationsmetoder: partiell integration och variabelsubstitution; partialbråksuppdelning; definition av Riemannintegralen, Riemannsummor; geometriska och andra tillämpningar av integraler; generaliserade integraler;
Taylor- och Maclaurinserier, utveckling av de elementära funktionerna, tillämpningar;
differentialekvationer av första ordningen: linjära, separabla; linjära differentialekvationer av andra ordningen med konstanta koefficienter, lösning av homogena ekvationer och av vissa inhomogena ekvationer; tillämpningar;
introduktion till funktioner av flera variabler, partiella derivator;
linjära ekvationssystem, matriser och determinanter; vektorer och skalärprodukt i det tredimensionella rummet.

https://www.maths.lu.se/utbildning/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 4/Matematik E

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematik: Matematik för naturvetare 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön