Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

I denna kurs planerar, genomför och rapporterar du ditt examensarbete. Du inhämtar kunskaper i att utarbeta examensarbete i form av manuskript för vetenskaplig artikel eller rapport vilken ska kunna kommuniceras nationellt så väl som internationellt. Du lär dig att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och ökar förståelsen av forskningsetiska principer inom vårdvetenskap.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hpDessutom krävs:Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård eller akutsjukvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad,ellerSpecialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård eller intensivvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad. Utöver detta krävs antingen två års yrkeslivserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulans eller akutmottagning eller högskolekurs/-er på avancerad nivå inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård motsvarande 15 högskolepoäng,ellerMagisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård.Därutöver krävs följande avslutade och godkända kurser som ingår i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, 60 högskolepoäng:Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård, 7,5 hpTeamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård, 7,5 hpBedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I, 7,5 hpForskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder, 7,5 hp eller Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder, 7,5 hpBedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II, 7,5 hp

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och...


Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i BoråsRecensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön