Biologi: Molekylär ekologi och evolution

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Biologi: Molekylär ekologi och evolution

BIOR25

Kursen fokuserar på att du skall lära dig grundläggande teori och förståelse för de viktigaste molekylära genetiska metoderna som används i moderna ekologiska och evolutionära forskningsprojekt. Centralt är att förstå betydelsen av genetisk variation för artbildning, populationsdifferentiering och individers anpassningar till olika miljöer, så som adaptationer mellan värd och parasit. Efter kursen förväntas du behärska grunderna för olika typer av metoder som används för att detektera och analysera variation på gen-, genom- och proteinnivå inom och mellan individer, populationer och arter. Kursen bygger framförallt på praktiskt lärande genom våtlabbar (DNA-extraktion, PCR, sekvensering) och datorövningar (editering av egna framtagna DNA sekvenser, fylogeni och olika program för analyser av DNA-sekvenser). Vikt läggs också vid att du ska kunna tillgodogöra dig och kritiskt granska vetenskapliga artiklar som är baserade på molekylärgenetiska data och analyser. Detta övas på i form av bok- och litteraturseminarier samt genom ett individuellt litteraturarbete. Kursen avslutas med ett forskningsprojekt som utförs i små grupper, där du har möjlighet att fördjupa dig i någon eller några av de metoder och problemställningar som behandlats tidigare på kursen.

https://www.biologyeducation.lu.se/education/courses/advanced-level-courses/molecular-ecology-and-evolution-bior25

Förkunskaper

90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp och BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi: Molekylär ekologi och evolution

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön