Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik

Kursen syftar till att ge en grundläggande fysikalisk förståelse för laserdiagnostiska teknikers möjlighet att beröringsfritt mäta parametrar som t.ex. temperatur och ämneskoncentrationer under svåra förhållanden, som t.ex. i reagerande flöden och energiomvandlingsprocesser. Centrala inslag i kursen är därmed växelverkan mellan strålning och materia, lasrar och deras egenskaper, optik, optisk mätteknik, molekylfysik, och förbränning. Den unika information som med hjälp av laserdiagnostik erhålls experimentellt, kan tillsammans med avancerad modellering leda till en detaljerad kunskap inom områden relevanta för industrin och transportsektorn. Typiska områden kan vara högtemperaturkemi och användning av förnyelsebara bränslen. Sådan förståelse är viktig för att kunna öka verkningsgraden samt åstadkomma lägre koncentrationer av föroreningar. Detta är av stor vikt med tanke på att energifrigörelse genom förbränning står för mer än 90% av världens energiförsörjning. Även efter övergången till förnyelsebar energi, kommer förbränning för omvandling av kemisk energi till värme att vara ett centralt verktyg i energisystemet.

 

http://www.fysik.lu.se

Förkunskaper

Fysik 3: Modern fysik (FYSA31) eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön