Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket)

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Lund

Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket)

Kurspaketet består av följande två kurser;

FEKH80 Kandidatkurs i finansiering 15 hp

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är utsatt för, och att fördjupa kunskapen hur man ska hantera dessa situationer. Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse, så att de kan identifiera, bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna inom ämnesområdet.

Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen följande delar:

- Finansiell planering och styrning
- Grundteori i portföljval och teorin kring avkastning och risk
- Kapitalstruktur och utdelningspolitik
- Värderingsmodeller inklusive modeller för företags- och aktievärdering
- Finansiella marknader inklusive möjligheterna att effektivt styra kapitalkostnaderna
- Kapitalbehov och kapitalanskaffning i olika företagssituationer
- Finansiella instrument och hur man använder dem I specifika situationer
- Corporate governance inklusive de olika agency-problemen ett företag utsätts för

FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 hp

Examensarbete i finansiering på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i finansiering. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Förkunskaper

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: