Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatprogram i engelska

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Lund

Kandidatprogram i engelska

Det finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i engelska. Det beror på att användningen av engelska i Sverige och i världen ökar. Engelska är viktigt i arbetslivet och ett naturligt inslag i medierna och på offentliga platser. Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft med hög och bred kompetens i engelska.

Programmet är sex terminer långt (tre år) . Det ger 180 högskolepoäng och leder till filosofie kandidatexamen i engelska. Under minst fyra av de sex terminerna läser du engelska. Först läser du tre terminer engelska i Lund. Sedan kan du förlägga en eller två terminer till ett engelsktalande land, eller läsa ett breddningsämne i Lund under samma period. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning.

På Lunds kandidatprogram i engelska möter du lärare som också är aktiva forskare. Därför har programmet en stark vetenskaplig förankring. Du kan välja att specialisera dig i både engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning.

De här kurserna är obligatoriska:

 • engelsk grammatik, ordkunskap, fonologi och uttal
 • engelskspråkig litteratur
 • introduktion till historia och kultur
 • akademiskt skrivande på engelska
 • språkvetenskaplig analys
 • litteraturvetenskaplig analys
 • engelska i det mångkulturella samhället
 • engelskspråkig film/rörlig bild
 • valbara kurser med förankring i lärarnas pågående forskning
 • forskningsmetod i engelsk språkvetenskap och/eller engelsk litteraturvetenskap
 • språkvetenskaplig och/eller litteraturvetenskaplig teori
 • kandidatuppsats.

I alla kurser tränas språkfärdighet och språkriktighet i engelska, särskilt i början av utbildningen.

Vad kan du mer välja att läsa inom programmet?

Från och med termin fyra gör du vissa individuella val. Du kan välja att skriva kandidatuppsats i ämnets båda inriktningar, dvs engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. En av kandidatuppsatserna blir då ditt examensarbete, och det skriver du under termin sex (den sista terminen).

Vill du förlägga delar av dina studier i ett engelsktalande land finns goda möjligheter till detta tack vare Lunds universitets utbytesavtal. Vill du läsa utomlands får du hjälp av vägledare med din ansökan. Den lärare som är programkoordinator eller studierektor kan hjälpa dig att välja kurser som du kan tillgodoräkna inom programmet.

Om du inte studerar utomlands läser du ett annat ämne under en eller två terminer. Det kan vara ett annat språk eller ett ämne såsom historia, filmvetenskap, filosofi, juridik, ekonomi, litteraturvetenskap, statsvetenskap, eller media- och kommunikationsvetenskap. Lunds universitet har ett mycket stort utbud av sådana ämnen, bland annat flera andra språk.

Studievägledare kan ge råd inför dina individuella val. Du kan också diskutera dina val med programkoordinatorn, som också är en av dina lärare.

Vad kan du när du tar examen?

Efter avslutad examen kan du bland annat:

 • kommunicera på engelska i tal och skrift med god språkriktighet
 • inhämta och förstå information om engelska språket och engelskspråkig litteratur och kultur i olika typer av källor, exempelvis lexika, grammatikböcker, facklitteratur och digitala resurser
 • analysera engelska språket och engelskspråkig litteratur på vetenskaplig grund
 • diskutera din analys i ljuset av tidigare forskning och teori samt dra slutsatser
 • samarbeta med andra och kommentera deras texter och presentationer samt ta emot kommentarer på dina egna
 • arbeta självständigt, problemlösande och disciplinerat mot en deadline.

Vad leder en kandidatexamen i engelska till?

En del studenter går direkt ut i arbetslivet och jobbar som exempelvis informatörer, administratörer, kommunikatörer eller skribenter, samt i dataspelsbranschen. Kunskaper i engelska behövs i de allra flesta yrken. Utmärkta kunskaper i engelska ger dig därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Många som tagit kandidatexamen i engelska läser en påbyggnadsutbildning som leder till en yrkesexamen som lärare, översättare eller bibliotekarie. Sådana utbildningar finns i Lund, men även på andra lärosäten.

Det finns också påbyggnadsutbildningar (masterutbildningar) i språkvetenskap och i litteraturvetenskap. De ger en fördjupning i litteraturvetenskap respektive språkvetenskap samt behörighet till forskarutbildning. Mer information kan du få av studievägledare, av dina lärare, studierektor eller av ämnets forskarutbildningsansvariga.

Under programmets gång anordnar programansvarig lärare träffar med alumner, dvs tidigare stud

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet 6/A6)

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i engelska

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön