Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik

Kursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder inom forskningsfältet mänskliga rättigheter, men med särskild tonvikt på kvalitativa metoder inom flervetenskaplig forskning. 

Kursen innehåller moment om forskningsetik med fokus på principer för god vetenskaplig sed samt regelverk för etikprövning och procedurer kring frågor om oredlighet. Kursen ger även kunskap om och träning i att planera forskningsprojekt. Kursen innehåller en del där metodologi, relationer mellan teori och metod, forskningsetik samt olika forskningstraditioner behandlas, samt en del med praktiska metodövningar och arbete med att utveckla forskningsprojektplaner.

https://www.mrs.lu.se/

Förkunskaper

fullgjorda kursfordringar om 15 hp inom Masterprogram i mänskliga rättigheter (HAMRS) eller examen på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga rättigheter, samt engelska 6 eller motsvarande, samt fullgjorda kursfordringar om 15 hp på avancerad nivå.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön