Masterprogram i matematik

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum

Masterprogram i matematik

Vill du bli expert på att lösa avancerade matematiska problem? Lockas du kanske av matematiska resonemang eller av att skapa nya algoritmer som exempelvis kan bidra till utveckling av robotar eller till att lättare hitta tumörer på röntgenplåtar? Masterprogrammet i matematik ger möjligheter till en framtida karriär såväl inom forskarvärlden som i näringsliv och offentlig sektor.

Masterprogrammet har två inriktningar matematik och numerisk analys. Båda inriktningarna har en flexibel struktur med möjlighet till individuell anpassning och erbjuder ett brett utbud av kurser som ger dig både avancerad teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Du kan välja olika inriktningar där du lär dig arbeta med renodlat matematiska frågeställningar eller med matematisk problemlösning inom tillämpningsområden relevanta för industri och förvaltning.

Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare på utbildningen är forskare, och andelen lärarledd tid är hög. Forskningen vid Matematikcentrum omfattar ett brett spektrum från inomvetenskaplig teoretisk matematik till specifika tillämpningar. Den inomvetenskapliga forskningen bedrivs bland annat inom partiella differentialekvationer, komplex analys, harmonisk analys, operatorteori, differentialgeometri, liealgebrateori, representationsteori och optimering. Några av de tillämpade forskningsområdena berör design och analys av numeriska metoder och handlar bland annat om att skapa nya algoritmer för simuleringar av luftströmningar inom klimatmodellering eller flygplansdesign, och bevisa deras egenskaper. Andra exempel är matematisk analys av vattenvågor och strömmar med hjälp av differentialekvationer och matematisk analys av osäkerhetsprinciper och hur man kan dela upp komplicerade funktioner i enklare byggstenar, med tillämpningar inom bl.a. signalbehandling.

I hela utbildningen läggs stor vikt vid problemidentifikation, problemanalys och problemlösning.  Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation, får god erfarenhet av samarbete i grupp och lär dig praktiska verktyg av vikt för yrkesverksamma matematiker. De två inriktningarna utlyses inte separat utan du väljer inriktning genom ditt val av kurser inom programmet. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Första terminens kurser väljer du vid programmets introduktionsmöte. Alla studenter erbjuds studievägledning i början av programmet och sedan fortlöpande för att komma fram till det lämpligaste valet av kurser inför varje termin. Kursvalet beror i hög grad på vilka kurser du har läst före masterstudierna och vilka framtidsplaner du har. Om du planerar forskarstudier i matematik kan du välja 90 högskolepoäng avancerade kurser i matematik för att fördjupa dig i ämnet. Om du istället är intresserad av matematikens tillämpningar och planerar att arbeta med tillämpad matematik direkt efter examen kan du välja upp till 30 högskolepoäng i ett annat ämne som är relevant för tillämpningarna, exempelvis ekonomi eller fysik.

Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Examensarbetet är 30 högskolepoäng och består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgift baserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till pågående projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utanför universitetet.

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar beroende på vilken ämnesprofil du valt. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom matematik men du kan också välja en yrkesbana utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa matematiska problem såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

http://www.maths.lu.se/english/education/mathematics-masters-programme/

Förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i matematik, alternativt minst 60 hp i matematik och minst 30 hp i numerisk analys och beräkningsvetenskap. Det senare alternativet gäller sökande som avser avlägga mastersexamen i matematik med fördjupning i numerisk analys. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i matematik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön