Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Socialpsykologin intresserar sig för både individens unika egenskaper, och hur vi samspelar med andra och påverkas och utvecklas under omvärldens inflytande. Socialpsykologin har växt fram som ett forskningsfält mellan sociologi och psykologi. I kursen presenteras teorier och begrepp som kan vara till hjälp för att förstå människors samspel och de strukturella sammanhang där samspelet äger rum.

SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner. Ges vårtermin. Grundkurs. (En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.)

Kursen ger en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på förhållandet mellan individ och samhälle. Du lär känna grundläggande socialpsykologiska teorier, begrepp och undersökningsmetoder och får även lära dig att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel kan förstås och konstrueras i samhället. Fokus ligger på samtida teman och problem, men kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 hp vardera.

Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin - vetenskapen om det moderna samhället och ämnets centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv. Delkursen behandlar vad det innebär det att tolka och förklara sociologiskt och vad som kan anses vara sociologins grundläggande forskningsfrågor. Vidare introduceras sociologins grundläggande metoder och arbetssätt för att samla in relevanta fakta. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för samtiden till exempel globalisering, arbete, konsumtion, kultur, identitet, sociala medier, social stratifiering, genus, migration och urbanisering.

Den andra delkursen behandlar socialpsykologiska klassiker inom områden som t ex studier av social interaktion inom olika institutioner och hur övergripande samhällsförändringar påverkar individers handlingar och attityder. Delkursen behandlar olika centrala teman inom socialpsykologin som t ex relationen mellan individ och samhälle, socialisation, identitet, förhållandet vi-dem, emotioner, socialt beteende, handling, främlingskap och grupprocesser.

Den tredje delkursen, lägger fokus vid samtida socialpsykologisk forskning och hur socialpsykologiska teorier och begrepp kan användas för att förstå och förklara sociala livsvillkor i vår samtid. Teman som behandlas är bland annat hur individer och grupper relaterar sig till varandra, hur stratifiering så som klass och genus påverkar individers attityder och beteenden, och hur religion, fester, sport, våld och utanförskap påverkar oss människor.

Den sista delkursen behandlar vetenskapsteori och metodologi. Under denna delkurs utvecklar du kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet och grundläggande vetenskapsteori. Under delkursen diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, empiriskt material. Kursen avslutas med att studenterna i grupp genomför en mindre fältstudie.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på grundnivå på Sociologiska institutionens webb.

Var någonstans ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen, mitt i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset. Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön