Affärsjuridisk fördjupning I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Karlstad
Sista ansökan: 2023-04-16

Affärsjuridisk fördjupning I

Kursen innehåller en fördjupning i den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen där olika aktiebolagsrättsliga frågor samt hur de sammanhänger behandlas. Exempelvis behandlas frågor om kapitalskydd och kapitalanskaffning, styrelsens och andra aktörers ansvar, borgenärsskydd, bolagsstyrning, behörighetsfrågor och aktieägaravtal. Bolagsrättsliga frågor kopplade till hållbarhet behandlas även.Kursen innehåller även en företagsekonomisk utblick där företags resultat och finansiella ställning analyseras med hjälp av finansiella nyckeltal. Metoder för värdering av företag behandlas även.Den del av kursen som fokuserar på börsrätt behandlar bland annat den svenska aktie- och kapitalmarknadens funktion samt olika former av finansiella instrument. Vidare behandlas bestämmelser och regelverk som styr aktie- och kapitalmarknaden.Kursens undervisningsformer består av föreläsningar samt seminarier. I regel hålls föreläsningar för att ge studenten fördjupade teoretiska kunskaper medan studenten under seminarierna i olika former omsätter teorin till praktik genom tillämpande övningar. Seminarierna bygger på att studenterna innan seminarierna arbetat med förberedelsefrågor. Kursen kan innehålla studiebesök som innebär en kostnad för studenten.

Förkunskaper

60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG011 Kredit och obeståndsrätt 15 hp, JPGA01 Marknadsrätt med konkurrensrätt 15 hp, och JPGA02 Immaterialrätt 7,5 hp ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Affärsjuridisk fördjupning I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön