Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Kursen består av två delar: en metoddel (8 hp) och en uppsatsdel (7 hp).I metoddelen behandlas samhällsvetenskapliga och turismvetenskapliga idétraditioner och forskningsprocessens olika delar.I uppsatsdelen ska studenten arbeta med en konkret, verklighetsnära turismrelaterad samhällsproblematik. Uppsatsen baseras på tidigare turismvetenskaplig forskning samt eget insamlat material. Kursen innehåller olika metoder för insamling och bearbetning av data och olika urvalskriterier som föregår själva datainsamlingen. Studenten genomför olika metodmoment med särskild betoning på forskningsprocessens olika delar, så som problemformulering, teorianknytning, metodval, empiriinsamling, analys och resultatredovisning.Kursens undervisningsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.

Förkunskaper

Turismvetenskap 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön