Den nya politiska historien

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Den nya politiska historien

I denna kurs behandlas hur den nya politiska historien vuxit fram som ett forskningsfält och formats i mötet med andra discipliner. Till skillnad från äldre politisk historia, som i huvudsak intresserat sig för den parlamentariska arenan och "stora män" i historien, fokuserar den nya politiska historien politik i ett bredare perspektiv. Politik förekommer överallt och i olika former. Det är detta som den nya politiska historien undersöker och försöker förstå, genom tvärvetenskapliga perspektiv och angreppssätt. Den tvärvetenskapliga karaktären hos den nya politiska historien belyses och sätts in i sitt historiografiska sammanhang. Olika perspektiv och metodologiska ansatser i den nya politiska historien behandlas i kursen. I kursen ingår att studenten självständigt tillämpar något perspektiv och/eller metodologisk ansats i den nya politiska historien genom författandet av en mindre, vetenskaplig text som ger möjlighet till fördjupning efter eget intresse. Inom ramen för kursen erbjuds studenten möjlighet att förvärva perspektiv och metodologiska kunskaper som kan användas för olika typer av fördjupningar och kommande vetenskapliga undersökningar.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, kulturgeografi, kulturstudier, idéhistoria, religion, etnologi och antropologi . Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andraspråk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Den nya politiska historien

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön