Projektledning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum

Projektledning

Kursen behandlar två områden som bearbetas parallellt. Dessa motsvarar innehållet i kurserna IEGA61 Generell projektledningsmetodik och IEGA63 Individer och grupper i projekt.Projektledningsmetodik Detta område avser teoretiska grunder och tekniker för generell projektledningsmetodik. Här behandlas praktisk tillämpning av sådana tekniker i projektledning i yrkesmässiga projektmiljöer. Utgångspunkten är det enskilda projektet som fenomen och projektet ses ur projektledarens perspektiv. Den totala domänen projekt är avgränsad till i första hand projekt inom en omgivande moderorganisations verksamhet, där projektets relationer till aktörer inom den omgivande moderorganisationen är avgörande för framgången. Speciellt behandlas avgränsning, planering, organisering och avslutning av det enskilda projektet, liksom interaktionen mellan projektledningen och omgivande ledare i den organisation där projektet genomförs. Individer och grupperDetta område avser teorier och modeller avseende individers och gruppers beteenden, drivkrafter och utveckling, speciellt med tillämpning inom projektmiljöer. Bland annat diskuteras beteendenormer, interpersonella konflikter och återkoppling.Tyngdpunkten ligger på förståelse av dynamiken i projektarbetsgrupper, dvs. grupper tillfälligt sammansatta med syfte att skapa och leverera ett visst resultat. ArbetsformerKursen inriktas dels på praktisk tillämpning i yrkesmässiga projektmiljöer, dels på kritisk granskning och reflektion i olika perspektiv. Arbetsformen präglas starkt av arbete i grupp med olika reflektions- och analysuppgifter, där också den egna gruppen ingår som föremål för observation och reflektion. I kursen ingår även individuella uppgifter med fokus på reflektion och kritiskt prövning av modeller och metoder.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Projektledning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön