Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv i svenskämnet. Kursen behandlar tidig läs- och skrivinlärning och strategier för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under kursen tillägnar sig studenten förståelse och färdigheter för att möta en heterogen elevgrupp och därmed är flerspråkighets- och jämställdhetsperspektiv centrala. Kursen handlar om bedömning och dokumentation av elevers läs- och skrivutveckling, samt teorier om läs- och skrivsvårigheter. Med utgångspunkt i styrdokumenten för svenskämnet och språkvetenskapliga begrepp behandlas olika sätt att dokumentera och bedöma elevers läsande och skrivande. Dessutom behandlas olika förhållningssätt i bemötandet av elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter när det gäller såväl förebyggande som stödjande insatser.

Förkunskaper

S1GDK1 Tidig läs- och skrivutveckling. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön