Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Syftet med kursen är att ge en orientering om idéhistoriens egenart och samtidigt ge studenterna metodologiska verktyg för att läsa och tolka idéhistoriska texter, som underlag för deras förestående uppsatsarbete. Kursen har två huvudteman. Det första gäller idéhistoriens speciella förutsättningar, dess traditionella identitet och nyare tillämpningar, olika synsätt på ämnets tillkomst och utveckling samt teoretiska problem förknippade med idéhistorisk forskning. Det andra temat utgörs dels av en genomgång av några aktuella tolkningsteorier, dels en översikt av insamlings- och analysmetoder inom idéhistorieämnet, inklusive en orientering i källkritik, informationssökning och hantering av arkivmaterial.Undervisningen består dels av föreläsningar, vilka i översiktlig form presenterar kursens väsentliga innehåll, dels av återkommande obligatoriska seminarier, där studenterna diskuterar kursinnehållet och sina problemställningar i ljuset av kurslitteraturen och redovisar sin förståelse muntligt och skriftligt.

Förkunskaper

Idéhistoria 30 hp (G1N) varav 15 hp ska vara avklarade/godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön