Visa allastudier.se som: Mobil

Biologiska metoder och analyser

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Biologiska metoder och analyser

Kursen tar upp vanliga metoder för biologiska fältundersökningar och grundläggande laboratorieteknik, samt informationssökning inom biologiområdet. I kursen behandlas beskrivande statistik, grundläggande sannolikhetslära, försöksuppläggning, hypotestestning samt grundläggande parametriska och icke-parametriska testmetoder. Dessutom ingår vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, exkursioner och rapportskrivning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet