Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Botanik

Kursen behandlar växters form, funktion, evolution och släktskap ur ett ekologiskt perspektiv. Växters behov av resurser, deras reaktion på förändringar av miljöfaktorer, växthormonernas funktion och energiomvandling i fotosyntesen tas upp genom föreläsningar och seminarier. Dessutom behandlar kursen svampars, algers och växters systematiska indelning och morfologi. Deras yttre och inre byggnad beskrivs med utgångspunkt från dess funktion och betydelse för systematisk klassifikation. Olika typer av livscykler och reproduktionssystem studeras. Morfologi hos grupper av svampar, alger och växter belyses genom preparat- och mikroskopstudier. I kursen ingår ett långtidsförsök som pågår under flera veckor för att belysa viktiga processer i växternas liv. Studenterna ges möjlighet att göra praktiska försök om växternas fotosyntes och att studera celltyper och vävnader i mikroskoppreparat för att förbereda sig inför duggor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet