Visa allastudier.se som: Mobil

Dataplansprogrammering

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
4.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Dataplansprogrammering

Kursen består av tre moduler.Modul 1 - Introduktion till dataplansprogrammering i P4, 1,5 hp Modulen behandlar dataplanprogrammering, dess definition och grunder. Skillnaden mellan programmering av programdefinierade nätverk och mjukvarubaserade dataplan behandlas. Betoningen ligger på nya utvecklingar, och behandlar speciellt programmeringsspråket P4. Studenterna lär sig arbetsflödet i att implementera och testa enkla P4-program. Programmets begränsningar behandlas också, liksom problem som bör beaktas vid genomförande av ett användningsfall för programmeringsspråket P4.Modul 2 - Lastbalansering i datacenternät, 1,5 hp Modulen behandlar främst nya utvecklingar som tillämpar begreppet programmerbara dataplan för att lösa belastningsproblem. Datacenternät och förståelse för dess inverkan på routing and balanseringssätt behandlas. Flera strategier för balansering av belastning studeras i detalj, t ex Equal Cost Multipath Routing (ECMP), Conga och Hula. Slutligen behandlas framtida användningsfall t ex lastbalansering i datacenternätverket med kors-lager information. Modul 3 - Nätövervakning med programmerbara dataplan, 1,5 hp Modulen behandlar principerna för mjukvarubaserade nätverksövervakningstekniker med INT och dess användningsfall för att övervaka nätverksflöden. Dessutom behandlas lagring i det programmerbara dataplanet och olika användningsfall som lagring av Nyckel-Värde-tupel. Slutligen behandlas framtida användningsfall, t ex, nätverkskontroll för programmeringsbar sensorstyrd kommunikation.

Förkunskaper

Datavetenskap 30 hp eller tre års arbetserfarenhet inom IT-sektorn. Motsvarandebedömnng kan göras. Engelska 6 eller B eller motsvarande.