Visa allastudier.se som: Mobil

Dynamik med datorstöd

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Dynamik med datorstöd

Undervisningen sker i form av inspelade filmer och övningar. - Kartesiska och sfäriska koordinater.- Masströghetsmoment för enskilda stela kroppar och system av stela kroppar - Analys av absolut och relativ rörelse samt kinematiska tvång.- Partikelkinetik i tre dimensioner.- Rotation av stel kropp kring fixpunkt samt allmän rörelse i två och tre dimensioner.- Arbete, energi, rörelsemängd, impuls, rörelsemängdsmoment, impulsmoment, konserveringslagar.- Bland tillämpningarna finns analys av mekanismer samt kroppars rörelse i samband med central stöt.I kursen används datorstöd för lösning av dynamiska problem. Vid framställningen av teorin tas hänsyn till att datorstöd används vid analysen, vilket innebär att generellt allmängiltiga samband och metoder eftersträvas. Speciell uppmärksamhet ges åt formulering av relevanta differentialekvationer och deras lösning för givna initialvillkor.

Förkunskaper

Mekanik 7,5 hp, Envariabelanalys 7,5 hp, Flervariabelanalys 7,5 hp, Linjär algebra och vektoranalys 7,5 hp. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande. Motsvarandebedömning kan göras.