Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Ekonometri

Kursen tar upp grunderna i ekonometri och behandlar följande moment:- enkel och multipel linjär regressionsmodell,- avvikelser från den klassiska regressionsmodellen, t ex multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation,- inledning till tidsserieanalys

Förkunskaper

Nationalekonomi 30 hp. Statistik 15 hp.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet