Visa allastudier.se som: Mobil

Event management

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Event management

I kursen ges studenten grundläggande kunskap om eventindustrin. Event management handlar om att planera och leda evenemang och större möten, till exempel festivaler, sportevenemang, konserter eller konferenser. Studenten erhåller grunder för att förstå vad som krävs för planering och genomförande av evenemang, samt hur paketering, marknadsföring och utvärdering av evenemang går till. Betydelsen av event på en mer strategisk nivå behandlas under kursen genom att kringeffekter i samhället generellt och specifikt inom besöksnäringen belyses. Både besökarens upplevda värde och det ekonomiska värdet av ett evenemang behandlas. På kursen ges en helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta med evenemang samt dess betydelse för ett företag, en ort eller någon annan typ av uppdragsgivare. På kursen ingår projektarbete där planering och utvärdering av evenemang behandlas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet