Visa allastudier.se som: Mobil

Företagets finansiering och styrning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Företagets finansiering och styrning

I kursen behandlas olika aspekter på finansiering och styrning av företag, främst drivna i aktiebolagsform. Den teoretiska utgångspunkten i finansiell teori är den om perfekta kapitalmarknader och symmetrisk information, där ett aktiebolags beslut om finansieringsmetod och/eller utdelningsbeslut, inte påverkar bolagets marknadsvärde. Denna teori kan dock inte förklara ett antal mönster i hur aktiebolag väljer sin finansiella struktur och den måste därför modifieras. Det är främst konsekvenserna av asymmetrisk information som gör finansieringsbeslutet intressant och viktigt, den grundläggande teorin modifieras för att ta hänsyn till detta. En annan viktig förklaringsfaktor till aktiebolags kapitalstrukturbeslut är den intressekonflikt som uppstår mellan olika finansiärer, främst långivare och aktieägare. Aktieägare kan vidta åtgärder som är negativa för långivarna, som försöker skydda sig genom detaljerade skyddsklausuler i lånekontrakten. Efter att ha diskuterat och analyserat dessa klassiska frågeställningar inom området fokuseras lednings- och ägarfrågor till aktiebolag. När ägandet sprids på många händer förlorar ägarna den direkta kontrollen av aktiebolaget, vilket övergår till en anställd företagsledning och framför allt den verkställande direktören. Att maximera bolagets vinst eller marknadsvärde är inte ett självklart mål för ledningen, vilket skapar en konflikt mellan aktieägare och ledning. Olika teorier om aktiebolagets ägarstruktur och dess samband med dess marknadsvärdering diskuteras.En tredje viktig fråga inom området är motiv till och effekter av företagsfusioner och -förvärv. Även här kommer ägar- och styrningsproblematiken in i bilden, då många förvärv görs av oberoende företagsledningar utan aktieägarnas bästa för ögonen. Relaterade fenomen som fientliga uppköp, eller utköp av företagsledningar diskuteras även. Kursen avslutas med en diskussion av hur företag i allmänhet bör organiseras för att motivera de anställda, speciellt företagsledningen, att agera i ägarnas intresse. Denna diskussion integreras med den tidigare analysen av finansierings- och kapitalstrukturbeslut.

Förkunskaper

Nationalekonomi 60 hp, vari ska ingå kursen NEGC18 Portföljval 7.5 hp samt delkursen Ekonometri 6 hp från kurs NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs 30.0 hp alternativt NEGB22 Ekonometri 7.5 hp. Statistik 15hp. Gymnasiets Engelska 6, Engelska B. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagets finansiering och styrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön