Visa allastudier.se som: Mobil

Förskollärarprogrammet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Säffle
210 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Säffle

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Fria sökord: Lärande Förskola Barn Pedagogik Förskoleklass Förskollärare

Förkunskaper

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande - områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet