Visa allastudier.se som: Mobil

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
6 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Kursen består av fyra moduler.Modul 1 - Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar, 1,5 hp Modulen belyser betydelsen av fördröjningar för många av dagens internettillämpningar. Olika källor till fördröjningar och de olika typer av lösningar som finns för att minska fördröjningarna behandlas. Extra vikt läggs på de köfördröjningar som kan uppstå i nätet. Hur aktiv köhantering kan användas för att minska problemet och dess samspel med stockningshantering behandlas.Modul 2 - QUIC och webbens utveckling, 1,5 hpModulen behandlar webbens utveckling och dess interaktion med de underliggande kommunikationsprotokollen. De krav som moderna webbtillämpningar ställer på nätverket analyseras och de olika protokoll som används vid webbkommunikation introduceras. Fokus ligger på QUIC, dess design och viktiga mekanismer. Modul 3 - Lösningar för flervägskommunikation, 1,5 hpModulen behandlar utmaningar och möjligheter med flervägskommunikation. Exempel på hur flervägskommunikation kan realiseras på olika lager i protokollstacken diskuteras och nyckelmekanismer såsom hantering av vägar, schemaläggning och stockningskontroll beskrivs. Hur flervägskommunikation kan implementeras illustreras med utgångspunkt i MPTCP och MPQUIC.Modul 4 - Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter, 1,5 hpModulen behandlar hur internetstacken kan vidareutvecklas för att möta kraven från nya tillämpningar och kommunikationsmiljöer. De utmaningar som finns och risken för ossifiering beskrivs. Hur transporttjänster (transport services) utgör en möjlighet att motverka ossifiering och ger möjlighet till ett mer flexibelt och situations- och behovsanpassat kommunikationsstöd diskuteras. Exempel på hur transporttjänster kan implementeras och användas ges.

Förkunskaper

Engelska 6 eller B eller motsvarande. Datavetenskap 30 hp, eller tre års yrkeserfarenhet inom informationsteknologisektorn. Motsvarandebedömning kan göras.