Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Geografi med didaktisk inriktning 2

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Geografi med didaktisk inriktning 2

Delkurs 1: Hållbar utveckling, miljö och planering, 7,5 hpDelkursen tar upp grundläggande förutsättningar för miljöproblem och deras samhälleliga konsekvenser och lösningar. Olika förhållningssätt till hållbar utveckling samt FNs globala mål diskuteras i ett geografiskt perspektiv. Vidare behandlas grunder i samhällsplanering och utifrån svenska exempel visas tillämpningar i praktiken. Miljöfrågors tillämpning i skolmiljön undersöks och här lyfts särskilt barns och ungdomars perspektiv och delaktighet upp. Delar av delkursen genomförs i form av fältstudie/auskultation.Delkurs 2: Att didaktisera geografi, 7,5 hpDelkursen behandlar geografiämnets utveckling och förändring med tonvikt på historiskt, nationellt och internationellt perspektiv på geografi som skolämne. Utifrån en läroplansteoretisk ansats prövas olika utbildningsfilosofier och didaktiska typologier som verktyg för att diskutera och analysera läromedel och innehållsval i undervisningen. I delkursen ingår också att utveckla förmågor att kritiskt diskutera bedömning som både produkt och process. Ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper tillämpas i mikroundervisning.Delkurs 3: Landskap - lokalt och globalt, 7,5 hpDelkursen behandlar exempel på landskap, naturresurser och miljöförändringar genom ett antal fallstudier som belyser människans samspel med naturen utifrån ett problembaserat perspektiv. Skilda förutsättningar för människan i olika delar av världen fokuseras med syfte att analysera samspel mellan natur och samhälle från lokal till global skala, varvid bland annat intressekonflikter om naturresurser studeras. Till de aspekter som berörs hör politisk ekologi, naturgivna förutsättningar, miljöetiska perspektiv, samt genus- och klassperspektiv på landskap och landskapsförändringar. Delar av delkursen genomförs i form av fältstudie/auskultation.Delkurs 4: Ett samhälle i förändring, 7,5 hpDet moderna samhällets framväxt är resultatet av en lång politisk process. I delkursen behandlas med utgångspunkt i aktuella teorier inom politisk och ekonomisk geografi olika rumsliga processer av betydelse för att förstå samhällsutveckling fram till i dag. I detta beaktas skillnader mellan stad och land, lokalt och globalt samt grundläggande förutsättningar vad gäller demografi, mobilitet, människors försörjningsmöjligheter och relationen familjeliv och arbetsliv. I detta ingår också frågor om människors rumsliga identiteter och livsvillkor såväl kulturellt, socialt som ekonomiskt. Utgångspunkten är Sverige som exempel för utblick mot världen.

Förkunskaper

GEGL10 Geografi med didaktisk inriktning 1 15 hp eller GEGD10 Geografi med didaktisk inriktning 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Geografi med didaktisk inriktning 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön