Visa allastudier.se som: Mobil

Geokonstruktion

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Geokonstruktion

Kursen behandlar dels grundläggande jordartsgeologi med fokus på jordarters mekaniska egenskaper och hållfasthetsegenskaper, samt hur man dimensionerar konstruktioner i mark utifrån gällande normer. De konstruktionstekniska problem som ingår är bärighet, sättningar, pålgrundläggning, jordtryck, grundvattenproblematik i samband med byggnation och en introduktion till släntstabilitet.

Förkunskaper

Träkonstruktion 7,5 hp. Motsvarandekontroll kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet