Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsofrämjande arbete I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Hälsofrämjande arbete I

Kursen ges på halvfart, innehåller campusträffar med föreläsningar samt seminarier. Innehållet i kursen består av:* Hälsa som mänsklig rättighet och social rättvisa * Jämlikhet i hälsa och i relation till hälsofrämjande arbete* Framväxten av det moderna folkhälsoarbetet* Nationella och internationella hälsomål* Grundläggande principer och strategier för hälsofrämjande arbete* Health Literacy och teorier av vikt i hälsofrämjande arbete* Hälsofrämjande insatser på olika samhällsnivåer* Hälsa och hållbar utveckling

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet