Visa allastudier.se som: Mobil

Hantering av naturkatastrofer 1

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Hantering av naturkatastrofer 1

Kursen behandlar hotbilden kring hur risker uppstår vid extrema tillstånd i luft, mark och vatten, vilket vanligen benämns naturolyckor eller naturkatastrofer beroende på skadornas omfattning. Kursen utnyttjar vetenskapligt beprövade ramverk (t.ex. Pressure and Releasemodellen (PAR)) för hur sårbarhet mot naturkatastrofer kan beskrivas, med syftet att studera riskbilder i ett internationellt perspektiv. Kopplingen mellan riskbilder och riskreducerande arbete belyses ur olika perspektiv, från underliggande faktorer som beror på politiska system och ekonomisk välfärd, till osäkra förhållanden på lokal nivå.Under kursen genomförs en fördjupad riskstudie där en inträffad naturolycka eller naturkatastrof studeras. Fallstudien omfattar A) samhällets beredskap och skyddsarbete före, under och efter en inträffad händelse, B) prognoser och varningssystem, C) direkta ochindirekta effekter, samt D) kopplingen till extrema klimatvariabler eller geologiska faktorer. Undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform och i samband med två campusförlagda undervisningstillfällen. För att kunna fullfölja studierna krävs tillgång till dator och internetuppkoppling med prestanda enligt KAU:s tekniska beskrivning för datorstöd för studenter. Kursupplägg och arbetsformer bygger på ett problembaserat och flexibelt lärande. Den första campusträffen innehåller diskussionsövningar då studenternas förförståelse identifieras.

Förkunskaper

Godkända högskolestudier om minst 120 hp. Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Hantering av naturkatastrofer 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: