Visa allastudier.se som: Mobil

Historia, uppsats

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Historia, uppsats

Kursen bygger vidare på Historia, teori och metod I, 1-75 hp, eller kurs med motsvarande, förkunskapskrav och ger studenterna möjlighet att inom ramen för ett större uppsatsarbete praktiskt omsätta och fördjupa de tidigare förvärvade teoretiska och metodologiska färdigheterna samt kritiskt bearbeta källmaterialet.

Förkunskaper

Godkända kurser 1-60 hp i historia samt godkänd teori- och metodkurs, 7,5 hp, från historia 61-75 hp, eller motsvarande.