Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till svensk rätt

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Introduktion till svensk rätt

Kursen behandlar det svenska rättssystemets systematik och juridikens arbetsmetod.Kursens inleds med en inblick i det svenska rättssystemets systematik. Frågor som ställs och besvaras är bland annat: Vilka är de accepterade rättskällorna? Hur hänger olika rättsområden samman med varandra? Inom ramen för detta finns också praktiska inslag såsom informationssökning. För att helt och hållet förstå det svenska rättssystemet krävs också en grundläggande genomgång av EU-rätt, vilket är en del av kursen.Under kursen behandlas även utvalda rättsområden inom både svensk civilrätt och offentlig rätt. Inledningsvis studeras person- och avtalsrätt. Inom ramen för detta berörs bland annat vem som har rättslig handlingsförmåga samt vad som krävs för att ett bindande avtal ska anses ha kommit till stånd. Vidare behandlas grundläggande köprätt. I detta innefattas dels kommersiell köprätt, dels konsumentköp. Det ingår även en introduktion till förvaltningsrätten i kursen. Särskild vikt läggs vid handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheter. Därutöver berörs den för svensk rätt grundläggande offentlighetsprincipen och därtill kopplade frågor om sekretess. I kursen ges även en introduktion till den svenska straffrätten. Kursen berör även olika rättsvetenskapliga perspektiv såsom genusrättsvetenskap.Under kursens gång varvas föreläsningar med övningar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Introduktion till svensk rätt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön