Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatuppsats i biologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Kandidatuppsats i biologi

Kursen består av ett individuellt arbete som studenten väljer i samråd med examinator. Arbetet skall bygga på studentens tidigare studier i biologi och utgöra en fördjupning av dessa. Parallellt med det individuella arbetet skall även obligatoriska litteraturstudier genomföras. Kursen innehåller examinerande seminarier.Undervisningen sker i form av handledning under arbetets gång. Vid slutet av kursen skall det enskilda arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats samt muntlig presentation och opposition.

Förkunskaper

Biologi II (BIGA02), Biologi III (BIGA03), varav 52,5 hp godkända, samt fördjupningskurs i biologi 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.